Rekvizīti

  1. Sākums
  2. Rekvizīti
Filter

Mūsu rekvizīti

Biedrība Latvijas Mājražotāji

Iepriekš: Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju Informācijas un Atbalsta Beidrība

Biedrība Latvijas Mājražotāji

Reģ.nr.: 40008222559

Juridiskā adrese: Viršu iela 13-11, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167

Faktiskā adrese: Sīpeles 36, Mārupe, LV-2167

Banka: AS Swedbank

Konta numurs: LV39HABA0551038234290

SWIFT: HABALV22