Rekvizīti

  1. Sākums
  2. Rekvizīti
Filter

Mūsu rekvizīti

Biedrība Latvijas Mājražotāji

Iepriekš: Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju Informācijas un Atbalsta Beidrība

Biedrība Latvijas Mājražotāji

Reģ.nr.: 40008222559

Juridiskā adrese: Viršu iela 13-11, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167

Faktiskā adrese: Rudzrogu 1, Mārupe, LV-2167

Banka: AS Swedbank

Konta numurs: LV39HABA0551038234290

SWIFT: HABALV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Four winds”

Reģ.nr.: 43603067791

Juridiskā adrese: Tirgus iela 2C—43, Iecava, Iecavas nov., Latvija

Faktiskā adrese: Rudzrogu 1, Mārupe, LV-2167

Banka: AS Swedbank

Konta numurs: LV39HABA0551039407699

SWIFT: HABALV22

4winds