Projekts Latvijas Mājražotāji

  1. Sākums
  2. Projekts Latvijas Mājražotāji
Filter

Projekts

Latvijas Mājražotāji

Noskaidrojiet visu par mūsu Biedrību, tās mērķiem, uzdevumiem, vēsturi, kā arī sadarbības iespējām!

Latvijas Mājražotāji ir Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju Informācijas un Atbalsta Biedrības radīts un vadīts projekts informācijas apkopošanai par Latvijas mājražotājiem, mazajiem ražotājiem, zemnieku saimniecībām, amatniekiem un citiem nozares pārstāvjiem.

Ievārījumi

Projekts ir uzsākts 2014.gada 2.februārī, pavisam nejauši mēģinot internetā atrast informāciju par veselīgu vietējo ražotāju un mājražotāju produkciju un ciešot neveiksmi un nonākot pie slēdziena, ka ir gan pieprasījums, gan piedāvājums, bet informācija vienuviet nav pieejama.

Tiek atvērts konts @Mājražotāji sociālajā tīklā Twitter. Atverot šo kontu, mēs, neliela domubiedru grupa – projekta autori un iniciatori, aicinājām mājražotājus iesūtīt informāciju par sevi, saviem produktiem, informāciju, kur to iespējams iegādāties. Aicinājām arī Twitter lietotājus mums pievienoties un iesūtīt mums informāciju par viņiem zināmajiem mājražotājiem un to produkciju.

Pamazām sākām saņemt vēstules un iegūto informāciju publicējām Twitter kontā. Aicinājām arī uz dažādām diskusijām par ražotājiem un nozari, sadarbībā ar mājražotājiem un mazajiem ražotājiem veidojām konkursus mūsu sekotājiem, balvās dodot ražotāju sarūpētos labumus.

Informācijas plūsmai un apjomam palielinoties, nolēmām, ka ar 140 zīmēm, ko ļauj izmantot Twitter ir par maz, lai pilnvērtīgi nodotu iegūto informāciju no ražotājiem, jau pēc divām nedēļām, februāra vidū, atvērām Latvijas Mājražotāji lapu sociālajā tīklā Facebook.

Šajā lapā varējām jau nodot plašāku un izsmeļošāku informāciju, kā arī rīkot interesantākus konkursus.

Nolūkā aptvert lielāku interesentu pulku, 2014.gada martā izveidojām kontu sociālajā tīklā LinkedIn, kā arī izveidojām lapu Latvijas lielākajā sociālajā tīklā Draugiem.lv.

Veicot aktivitātes sociālajos tīklos, sapratām, ka nepieciešama vietne internetā, kurā būtu apkopota mūsu ievāktā informācija. Saprotams, ka paši saviem spēkiem mēs to nevarētu paveikt un nolēmām dibināt Biedrību, lai kopā turpinātu iesākto, augtu un attīstītos.